Algemene voorwaarden Jan Terpstra, Pianoles :Artikel, 1,2,3,4,5,6.

Algemene voorwaarden Jan Terpstra, Didgeridooles en Klankschaalsessie : Artikel 3,4 en 6

Artikel 1

De piano lessen worden per maand bij vooruitbetaling gedaan voor de zevende van de betreffende maand gedurende twaalf maanden per jaar.

Het maandbedrag is €60. Dit kan per schooljaar verhoogd worden. De ouders/leerlingen worden hiervan uiterlijk 2 maanden van te voren per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 2

De leerling heeft alle weken les dat de basisschool in regio Rijen ook lessen geven.

Artikel 3

Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem afgesproken tijd, is niettemin lesgeld verschuldigd.

Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, kan deze les op een ander moment worden ingehaald

Artikel 4

Lessen welke wegens ziekte van de leraar geen doorgang vinden kunnen worden ingehaald.

Artikel 5

Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Indien de overeenkomst gedurende de tijd waarvoor zij is aangegaan niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden, behalve dat de docent zich het recht behoud het tarief te verhogen met ingang van het nieuwe schooljaar. De docent brengt ouders/leerlingen hiervan uiterlijk 2 maanden van te voren per mail op de hoogte hiervan.

Artikel 6

Mocht de docent niet op de afgesproken dag/tijd kunnen, dan zorgt hij voor een andere dag/tijd waarop de leerling de les kan krijgen.